Politica integrata Calitate, Mediu, Sanatate si Securitate Ocupationala

SC NANOCHEM SRL, avand ca domeniu de activitate Comertul cu ridicata al materialului lemnos si al matrialelor de constructii si echipamente sanitare, urmareste sa-si imbunatateasca continuu performantele prin controlul impactului produs asupra mediului si asupra sanatatii si securitatii angajatilor, rezultate din activitatile proprii.

Conducerea organizatiei a stabilit principiile fundamentale care stau la baza politicii organizatiei si anume:

 • Cerintele clientului trebuie cunoscute corect, complet si la timp si trebuie satisfacute. Calitatea inseamna ce vrea clientul si nu ce credem noi ca vrea clientul sa obtina. In plus, cerintele de reglementare aplicabile sunt implementate, iar clientul este constientizat ca acestea trebuie respectate strict;Imbunatatirea continua este o preocupare fireasca pentru personalul firmei, promovarea culturii calitatii si a competentei in randul personalului fiind prioritati strategice;
 • Functionam la costuri optime, specifice segmentului de piata in care am decis sa ne dezvoltam activitatea;
 • A preveni este mult mai ieftin decat a corecta;
 • Prevenirea neconformitatilor de calitate pentru produsele si serviciile oferite, ca un mijloc de realizare a obiectivului ”Non calitatea = zero”;
 • Prevenirea poluarii mediului se face in primul rand prin cunoasterea aspectelor de mediu si a riscurilor asociate. Firma noastra are aceeasi atitudine si referitor la sanatatea si securitatea ocupationala;
 • In toate actiunile noastre utilizam intotdeauna cele mai sigure si competitive metode de lucru si protejam sanatatea angajatilor si mediul ambiant;
 • Constientizarea personalului organizatiei privind importanta cunoasterii si respectarii cerintelor legale referitoare la mediu, sanatate si securitate ocupationala;
 • Oferim fiecarui salariat oportunitatea de a-si dezvolta la maximum propriul potential prin educatie, instruire si dezvoltare profesionala;
 • Prin implicare, participare si recunoastere, asiguram capabilitatea salariatilor nostri de a se identifica cu aceasta viziune, contribuind astfel la realizarea obiectivelor organizatiei.

Plecand de la aceste principii, obiectivele organizatiei sunt stabilite si monitorizate continuu prin Programul de management anual.

Conducerea organizatiei isi asuma raspunderea prin semnarea Declaratiei de politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale. Declaratia include angajamentul lor si mesajul catre toti angajatii firmei pentru realizarea obiectivelor din programul de management.

 

Declaratia de politica Nanochem

In centrul preocuparilor managementului organizatiei sta interesul pentru asigurarea de produse (pardoseli industriale, pardoseli epoxidice, hidroizolatii, izolatii, etc.) si servicii (consultanta in acoperiri de protectie, aplicare pardoseli industriale) de inalta calitate realizate in contextul unei preocupari responsabile pentru asigurarea bunastarii si sanatatii angajatilor sai, precum si a sigurantei mediului inconjurator. Managementul organizatiei considera calitatea produselor/serviciilor oferite si respectarea normelor de mediu si de sanatate si securitate ocupationala ca fiind elemente de prima importanta pentru dezvoltare.

Satisfacerea cerintelor clientilor, coroborate cu preocuparea pentru un mediu inconjurator sanatos si un mediu de lucru sigur se realizeaza prin promovarea unei intelegeri complete a exigentelor si a efortului continuu de imbunatatire a nivelului calitativ al proceselor, produselor si serviciilor oferite.

Produsele si serviciile puse la dispozitie de NANOCHEM sunt oferite intr-un sistem de management integrat avand ca model standardul SR EN ISO 9001 pentru Sistem de management al calitatii, SR EN ISO 14001 pentru Sistem de management al mediului si OHSAS 18001 pentru Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale, editiile in vigoare.

Principalele obiective pe care SC NANOCHEM SRL le vizeaza si se angajeaza sa le realizeze sunt:

 • Mentinerea SMI la nivelul organizatiei, care sa creeze conditiile necesare imbunatatirii continue a performantelor organizatiei;
 • Functionarea in conformitate cu legislatia Romana si Europeana in vigoare si alte reglementari aplicabile;
 • Prevenirea si reducerea continua a poluarii;
 • Asigurarea unui mediu de lucru sanatos si sigur;
 • Eficientizarea utilizarii energiei, apei ca forma de economisire a resurselor naturale si financiare;
 • Reducerea cantitatii de deseuri rezultate din activitatea desfasurata;
 • Informarea tuturor angajatilor cu privire la politica organizatiei si implicarea acestora in atingerea obiectivelor propuse;
 • Mediatizarea in randul angajatilor si a comunitatii locale a rezultatelor pozitive obtinute in domeniul protectiei mediului si a sanatatiisi securitatii in munca, in scopul imbunatatirii imaginii firmei si relatiilor cu vecinii si autoritatile locale;

Aceasta politica reprezinta un angajament al managementului fata de proprietari, salariati, clienti, parteneri si comunitate si se aplica tuturor proceselor organizatiei, prevederile Sistemului de management fiind obligatorii in activitatea tuturor salariatilor.

Administratorul a numit Reprezentantul managementului imputernicit cu proiectarea, implementarea, mentinerea, evaluarea, analiza si imbunatatirea sistemului de management integrat in cadrul organizatiei SC NANOCHEM SRL.

Reprezentantul managementului asigura permanent monitorizarea si masurarea sistemului, analiza functionarii acestuia si informarea Conducerii in legatura cu neconformitatile si incidentele identificate, coordonarea actiunilor corective, preventive si de imbunatatire care trebuie intreprinse si evaluarea efectelor implementarii acestora.

In calitate de Administrator si responsabil pentru calitatea produselor si serviciilor oferite clientilor nostri, pentru calitatea mediului si a sanatatii si securitatii muncii in organizatia SC NANOCHEM SRL, imi asum intreaga responsabilitate pentru a stabili, implementa si mentine procesele necesare Sistemului de Management, de a analiza functionarea sistemului, si evolutia Programului Sistemului de Management, cat si de a initia orice actiune de imbunatatire si cer tuturor angajatilor sa respecte cerintele impuse prin Documentele Sistemului de management integrat pentru realizarea obiectivelor organizatiei.

Declaratia este afisata in organizatie si pe site-ul www.nanochem.ro, iar personalul este instruit periodic, instruirea fiind inregistrata in Procese verbale de instruire.

Administrator, Ing. Tudor Voinescu

Suna acum!

+40 728 182 875

Consulta un specialist in pardoseli epoxidice sau izolatii